shin
MAHAL KITA

HAHAL KITA ASA KANG HAYAAN KITANG MAAGAW NG IBA.PATAYAN MUNA